Specialisté na péči o klienty
s Alzheimerovou nemocí

Veřejný závazek

poslání

Poslání

Posláním G-Help o.p.s. (dále jen Domov) je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-ošetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Domov usiluje o zajištění aktivního a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta, který nemůže trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Dále poskytnou klientovi v rámci možností, důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat jej ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si kontakt s rodinou a okolím.

Cíle a zásady poskytovaných služeb

 • Klient, který je spokojený v těchto oblastech
  • ubytování
  • stravování
  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
 • Klient, který má vytvořené příjemné „domácí“ prostředí
 • Klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci
 • Klient, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří, a kterému poskytované sociální služby uchovají co nejdéle schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě

Zásady poskytované sociální služby

 • plné uznávání a respektování práv klientů (individuální přístup, respektování soukromí, používání paravánů)
 • zaměření na individuální potřeby (ke každému přistupujeme dle jeho potřeb)
 • zaměření na celkovou situaci klienta v rámci všech daných aspektů a souvislostí (rodinné zázemí, sociální situace)
 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu
 • podpora týmové práce, komunikace a dobrých vztahů na pracovišti (předávání důležitých informací, atmosféra na pracovišti)
 • podpora personálu v zátěžových situacích (personál je oporou, nehodnotí, nekritizuje)
 • odbornost (zaměstnáváme kvalifikovaný personál, který si doplňuje poznatky na odborných kurzech a seminářích, jejichž účelem je zkvalitňování poskytované péče)

Cílová skupina

Dle rozhodnutí úřadu Středočeského kraje, odboru sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 ods. 2 zákona č. 108/2006Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 19.102015 v souladu s § 82 ods. 2 zákona o soc. službách s a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o změně registrace soc. služeb č.j. 136022/2015/SOC/KUL/126 podané dne 9.10. 2015 žadatelem G-Help IČ : 27368921

Registrované služby: druh služby: domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 3145373
Forma poskytování: pobytové
Kapacita: počet lůžek 60

Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním senioři (zaměření na demence, zejména Alzheimerovou chorob.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí 27 - 64 let
 • mladší senioři 65 - 80 let
 • starší senioři nad 80 let