Specialisté na péči o klienty
s Alzheimerovou nemocí

Přijetí klienta / zájemce o sociální službu

První předběžný kontakt s budoucím klientem/zájemcem o sociální službu probíhá telefonickým rozhovorem či emailovou komunikací na základě tohoto prvního kontaktu dále dochází k návštěvě Domova klientem a rodinou a vypracováním dokumentů Žádost k přijetí.

Na této schůzce je klientovi doporučeno co všechno si má přinést s sebou. Ústřední osobou je klient, který je dopodrobna seznámen s dokumenty pro přijetí a celým chodem Domova.  Pokud má klient zákonného zástupce přiděleného soudem, vyřizuje tyto náležitosti zákonný zástupce. Všechny dokumenty jsou připraveny elektronicky a dále zpracovány. Pokud jsou splněny předpoklady pro přijetí klienta do Domova, je ubytován.

Pracovníci Domova mají ke svým klientům a ke komunitě, které slouží, etickou i právní odpovědnost. Všichni tuto odpovědnost znají a jejich činnost je s ní v souladu.