Specialisté na péči o klienty
s Alzheimerovou nemocí

Vzdělávání

je proces získávání vědomostí a znalostí, které získáváme učením během výuky, zkušenostmi a podobně. Teprve výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání, což je souhrn získaných vědomostí a to nejen školením, ale i samostudiem.

Naše společnost je zodpovědná za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. A proto se snažíme spoluvytvářet edukační a sociální prostředí, organizovat a koordinovat činnosti našich zaměstnanců. Velmi si vážíme našich zaměstnanců, a proto se snažíme jim dát to nejlepší, co můžeme a umíme.

Interní školení probíhá ve skupinovém vyučování, v němž pracovníci pracují ve skupinách vytvořených podle různých kritérií například podle charakteru činnosti, sociálních jevech, s nimiž pracovník přichází do kontaktu během svého života ve společnosti.