Ghelp Menu

Mše svatá

Přijměte pozvání na mši svatou, která se bude konat v pátek 24. 11. 2023 v 10 hodin zde v budově. Navštíví nás pan farář Lízner, přijďte na společnou mši svatou.

Zveme všechny klienty domova.