Ghelp Menu

Návštěvy v domově

Návštěvy v domově jsou od 8. 12. 2020 opět povoleny. Návštěvní dny budou v každém týdnu pouze tři, úterý, středa a čtvrtek. Ve zbylé dny nejsou návštěvy povoleny. Návštěvní hodiny budou vždy od 14. hodiny a každou následující hodinu, tedy v 15 hodin, 16 hodin a 17 hodin. Na každou hodinu je možné objednat pouze jednu návštěvu. Na návštěvy je nutné se objednávat telefonicky na čísle 607 136 875. Bez řádného objednání není možné návštěvu uskutečnit.

Na návštěvu mohou společně dvě osoby, které sebou musí mít respirátor třídy FFP2 zabalený v originálním obalu. Ostatní ochranné pomůcky poskytne bezplatně domov. Návštěvy budou testovány na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Tento test bezplatně poskytne domov. Pokud jste test absolvovali 48 hodin před plánovanou návštěvou, je nutné se prokázat SMS zprávou s uvedeným negativním výsledkem. Kdo prodělal onemocnění Covid_19 v posledních 90 dnech před plánovanou návštěvou, doloží tuto skutečnost originálem zprávy z hygieny nebo od praktického lékaře.

Pokud návštěva nedoloží jeden z dokladů nebo nebude mít sebou respirátor, nebude vpuštěna.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že budete naše opatření respektovat.