Ghelp Menu

Opatření ředitele k návštěvám

Jakýkoli kontakt mezi klientem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19.

Koordinace návštěv domova

Počet osob v domově je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází:

 • Koordinace návštěv bude organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • Každá osoba vstupující do prostor domova použije ochranné pomůcky, a to: jednorázový plášť, čepici, jednorázové rukavice, jedorázovou roušku a návlek na obuv, které jí budou předány v prostoru ochranného perimetru. Zde si také vydezinfikuje ruce gelem z dávkovače.

 

Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvou dospělých osob na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Termíny návštěv je nutné telefonicky/emailem rezervovat (321 784 201, info@ghelp.cz).
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy korona-virové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti, a to již před vstupem. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva vpuštěna do domova.     U nezletilých osob nebo osob, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeny ve svéprávnosti, vyplní dotazník jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota v prostoru perimetru. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 0C nebo pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázána.
 • Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. Zde je nutné dbát na maximální ochranu klientů.

 

Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy

 • Pokud je to možné, klient používá roušku.
 • Návštěvy by měly primárně probíhat ve venkovním prostoru (zahrada) nebo v jednolůžkových pokojích anebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti (návštěvní místnost).
 • Návštěvy na vícelůžkových pokojích budou zajištěny paravány, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
 • Odstupy mezi různými osobami musí činit min. 2 metry s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkajíc ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Domov bude návštěvám poskytovat jednorázové pláště, návleky na obuv, čepici, jednorázové rukavice a dezinfekci.

 

 

Děkujeme za pochopení a máme radost, že nám pomáháte v našem úsilí o ochranu Vašich blízkých před nákazou, kde si vedeme úspěšně.

 

 

V Kouřimi, 25. 5. 2020                                                                                  Ing. Radek Linhart, ředitel domova