Ghelp Menu

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří nám v této nelehké době pomohli. Velice si vážíme Vaší pomoci.

Děkujeme Nadaci Karla Komárka Family Foundation, která nám poskytla nadační příspěvek na nákup ochranných pomůcek.

Děkujeme rodinné firmě Poneco Poděbrady s.r.o. za dar na přilepšení našim kolegům, kteří jsou v dobrovolné karanténě.

Děkujeme rodině Krejčových a Čekalových za nákup hygienických pomůcek pro domov.

A v neposlední řadě děkujeme všem dobrým lidem, kteří pro klienty a zaměstnance domova zdarma našili a dodali látkové roušky.