Ghelp Menu

O nás

Společnost G-HELP z.ú. je zapsaný ústav zřízený za účelem poskytování sociálních služeb, které poskytujeme od roku 2007. Společnost vznikla se záměrem poskytnout komplexní služby na vysoké úrovni tak, abychom našim klientům umožnili aktivní život a podpořili jejich soběstačnost na co nejdelší dobu. Naším cílem je nabídnout seniorům nejen příjemné prostředí, ale také dostatek interakcí podporujících rozvoj a využití jejich potenciálu. Našim klientům nabízíme kvalitní péči, což pro nás neznamená pouhé formální plnění standardů odborné péče. Ubytování poskytujeme v 1,2 a 3 lůžkových pokojích s kapacitou 82 lůžek.

Naše společnost dokončila realizaci projektu s názvem „Přístavba nové budovy domova č.p. 137“, registrační č. 013D313004201, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Přístavbou nové budovy domova se navýšila kapacita poskytované služby a propojením budov domova se vytvořilo kvalitní zázemí pro 15 klientů v intravilánu města Kouřim. Pokoje jsou vybaveny moderním vybavením od elektricky ovládaných lůžek až po systém sledování klienta na lůžku s možností přivolání asistence v případě nouze. V přístavbě je také společenská místnost s pohodlnými křesly a cvičební místnost k provádění ergoterapií. Nabízíme tak možnost poskytnutí nejmodernější dostupné péče o klienty se specifickými sociálně-zdravotními potřebami.

Rádi bychom Vás informovali, že náš Domov získal finanční dar:

Tento poskytla společnost Nadace AGROFERT v celkové výši 150.000,- Kč a je určený na spolufinancování nákupu přístroje
MEDIVAK MV6 na dekontaminaci zdravotnického odpadu, desinfekci a pachovou neutralizaci použitých jednorázových plen.

Každá podpora, ať je malá nebo velká, pomáhá zpříjemnit život našim klientům. Proto si velmi vážíme každého daru, který Domov získá.

   

Orgány společnosti

  • ředitel: Ing. Radek Linhart
  • správní rada: MUDr. Alexander Kučera – předseda, JUDr. Jarmila Brabcová – člen správní rady, Bc. Eliška Linhartová – člen správní rady

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Výběrová řízení – „Přístavba nové budovy domova“ 

Uveřejněno 15.9.2023

Výběrové řízení na zakázku: Vybavení zaměstnanci – ukončeno

Ke stažení dokumentace klikni na odkaz
 

Uveřejněno 21.6.2023

Výběrové řízení na zakázku – Zdravotnické prostředky – ukončeno

Výběrové řízení na zakázku – Zdravotnické prostředky II – ukončeno

Uveřejněno 30.6.2023 – ukončeno
 
Výběrové řízení na zakázku – Venkovní komunikace