G-Help o.p.s.

Ghelp Menu

Jsme tu pro Vás

info@ghelp.cz
321 784 201

Nikdo není tak starý, aby nemohl beze studu doufat ještě v jeden den. — Lucius Annaeus Seneca

Nikdo není tak starý, aby nemohl beze studu doufat ještě v jeden den. — Lucius Annaeus Seneca

info@ghelp.cz
321 784 201

Naše poslání

Posláním G-Help z.ú. (dále jen Domov) je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-ošetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu…

Celý článek

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů…

Celý článek

Individuální plánování

Každý klient má stanoveného klíčového pracovníka, který má za úkol spolu se sociální pracovnicí pomoci při formulování jeho potřeb a osobních cílů. Pokud klient není schopen své cíle formulovat pro těžké zdravotní…

Celý článek

O nás

Jsme domov se zvláštním režimem pro osoby s diagnózou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a různými formami demence. Pomáhat potřebným nás jednoduše baví.

Proč si vybrat náš Domov?

V oblasti poskytovatelů sociálních služeb jsme od roku 2007. Našim klientům nabízíme dlouholeté zkušenosti a praxi s péčí o osoby s demencí, o které se stará tým kvalifikovaných pracovníků, kteří se pravidelně školí a vzdělávají.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem (dále Domova) pro klienty,  je sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb. Posláním Domova je podpora soběstačnosti klientů Domova a možnost prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Domov poskytuje služby těm klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle

Klient, který je spokojený v těchto oblastech:

 • Ubytování
 • Stravování
 • Poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
 • Klient, který má vytvořené příjemné „domácí“ prostředí
 • Klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci
 • Klient, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří, a kterému poskytované sociální služby uchovají co nejdéle schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě

Podpis smlouvy jinou osobou než zájemcem

 1. Zájemce je omezen svéprávnosti (dříve zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům). Smlouvu podepisuje opatrovník ustanovený soudem po předložení Listiny o ustanovení opatrovníka.
 2. Zájemce není s ohledem na svůj duševní stav schopen obsah smlouvy posoudit:
  Smlouvu uzavírá obecní úřad s rozšířenou působností.
  Pokud má zájemce osobu blízkou nebo žil s jinou osobou ve společné domácnosti alespoň 3 roky, doporučí se této osobě podat k soudu Návrh jmenování opatrovníka.
 3. Zájemce je schopen smlouvu podepsat, je schopen porozumět obsahu smlouvy, ale udělí k podpisu smlouvy plnou moc.

Hledáme dobrovolníky

– pojďte udělat dobrý skutek a obětovat trochu času pro dobrou věc. Popis najdete v PDF souboru

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality ›

Nabídka volných míst

24. června, 2019

Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách

Celý popis pozice ›
Zobrazit všechny nabídky ›

COVID 19 – aktualizace

Vzhledem k vývoji situace COVID-19 v rámci České republiky, od 1.4.2020 hermeticky uzavíráme zařízení. Tímto opatřením bychom chtěli minimalizovat riziko zavlečení nákazy a jeho fatální důsledky pro naše klienty a ošetřující personál. Péči zajišťující personál bude po nezbytně nutnou dobu uvnitř zařízení, kde jsou mu vytvořeny podmínky pro příjemný život. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nás podporují, pečovatelkám, sestrám, vrchnímu bratrovi, úklidu i kuchařkám, za zvládání této situace. Dále bych chtěl poděkovat Nadaci Karel Komárek Family Foundation, která nám poskytla Nadační příspěvek 122 734 Kč na nákup ochranných prostředků. Dále bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří pro nás a naše klienty ušili a dodali látkové roušky. Konkrétně Junáku Kouřim, paní Nerudové, Charitě Kutná Hora a dalším dobrým duším. Bez Vaší pomoci bychom se neobešli – Děkujeme!!

Informace týkající se Vašich blízkých Vám podá službu konající sestra. Uvádím telefony na sesternu: 733 519 681, 321 784 201 email: sesterna@ghelp.cz.
Držte nám palce, ať vše ve zdraví a pohodě zvládneme.

Za tým G-HELP z.ú.

Radek Linhart, ředitel