Ghelp Menu

Naše poslání

Posláním G-Help z.ú. (dále jen Domov) je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-ošetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Domov usiluje o zajištění aktivního a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta, který nemůže trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Dále poskytnou klientovi v rámci možností, důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat jej ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života
a zachovat si kontakt s rodinou a okolím.