Ghelp Menu

Pro zájemce o službu

Smlouva o poskytnutí soc. služby

O poskytnutí sociální služby uzavírá žadatel písemnou smlouvu s G-Help z.ú., který je poskytovatelem sociální služby. Smlouva podrobně upravuje podmínky poskytování sociální služby. Smlouva je dojednána tak, aby byla v souladu s osobními cíli klienta. Náležitosti smlouvy jsou v souladu s § 91 zákona o sociálních službách. Žadatele o službu, který podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla sociálního zařízení – tj. Městský úřad v Kolíně.


Dokumenty