Ghelp Menu

TENA Expert

TENA Expert

ESSITY CZECH REPUBLIC, s.r.o. se záštitou

Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Osvědčení o splnění podmínek auditu TE

Držitel tohoto osvědčení

G-HELP z.ú. Kouřim

dne 30. 5. 2024 a 31. 5. 2024

úspěšně splnil podmínky auditu TENA Expert – podpora kontinence

a péče o klienty s inkontinencí