Ghelp Menu

Individuální plánování

Každý klient má stanoveného klíčového pracovníka, který má za úkol spolu se sociální pracovnicí pomoci při formulování jeho potřeb a osobních cílů. Pokud klient není schopen své cíle formulovat pro těžké zdravotní nebo duševní omezení, pak se formulace cílů účastní, pokud je to možné rodinní příslušníci, případně tým pracovníků, kteří s klientem denně pracují.