Ghelp Menu

Alzheimerova choroba

Je závažné onemocnění mozku, vyskytující se převážně u osob vysokého věku. Postihuje nervová vlákna a buňky mozku a způsobuje tak nevratné, negativní změny v mozkové činnosti, vedoucí k demenci. Toto onemocnění je dosud nevyléčitelné, současná medicína zná pouze způsob, jak zpomalit či zmírnit jeho průběh. Alzheimerova choroba se nejčastěji objevuje po 65. roce věku a podle výzkumů postihuje o něco častěji ženy. Smutným faktem je, že pacientů s touto nemocí neustále a relativně rychle přibývá. tomuto riziku pravidelně vystavují, dochází často k prvním projevům nemoci už ve středním věku.

Příznaky, projevy a stádia nemoci

Onemocnění Alzheimerovou chorobou je velmi vážné a zákeřné, je proto nutné je odhalit včas a první příznaky nepodceňovat. Nemoc vede postupně k lehké a stále se prohlubující demenci. Ta má tyto postupně se objevující projevy:

  • zapomnětlivost – pacient neustále dokola vypráví např. své zážitky z mládí, ale neví, co říkal nebo dělal před hodinou
  • časté a delší výpadky paměti
  • poruchy řeči – zmatené, nesouvislé mluvení, neschopnost označit věci správným názvem
  • dezorientace – člověk se ztratí i na známých místech, může bloudit třeba na zahradě za domem a nevědět, kde právě je
  • neschopnost určit např. co je za den, který je měsíc apod.

Nemocní ukládají své věci na neobvyklá místa, mají problémy s nejběžnějšími úkony, jsou popudliví až agresivní a obviňují členy rodiny z naschválů, lží, krádeží jejich věcí apod. Svou nemoc si obvykle naprosto neuvědomují a problémy si nepřipouštějí, cítí se zdraví a odmítají pomoc.
V pozdějších stádiích může docházet k halucinacím a bludům, člověk nepoznává blízké osoby, nechápe okolní dění, nakonec přestává chodit, jíst, nemůže spát nebo udržet moč, nemluví, je odkázán na invalidní vozík a cizí pomoc.