Ghelp Menu

Bazální stimulace

V našem zařízení pracujeme s konceptem Bazální stimulace®. Do ošetřovatelské péče přenesla koncept v 80. letech 20. stol. prof Christel Biensteinová, zdravotní sestra. V současné době je koncept používán ve zdravotnických zařízeních, v pobytových sociálních zařízeních a v hospicové péči. V České republice koncept bazální stimulace představila PhDr. Karolína Friedlová, která se zasloužila o jeho prezentaci a zavedení do praxe. Koncept podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, vychází z uvědomění, že pohyb, vnímání a komunikace se navzájem ovlivňují. Hlavními cíli jsou poskytnout podporu a umožnit vnímání postiženým jedincům, tak aby mohl být navázán kontakt s okolím.