Ghelp Menu

Bazální stimulace

V našem zařízení pracujeme s konceptem Bazální stimulace®. Do ošetřovatelské péče přenesla koncept v 80. letech 20. stol. prof Christel Biensteinová, zdravotní sestra. V současné době je koncept používán ve zdravotnických zařízeních, v pobytových sociálních zařízeních a v hospicové péči. V České republice koncept bazální stimulace představila PhDr. Karolína Friedlová, která se zasloužila o jeho prezentaci a zavedení do praxe. Koncept podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, vychází z uvědomění, že pohyb, vnímání a komunikace se navzájem ovlivňují. Hlavními cíli jsou poskytnout podporu a umožnit vnímání postiženým jedincům, tak aby mohl být navázán kontakt s okolím.

COVID 19 – aktualizace

Vzhledem k vývoji situace COVID-19 v rámci České republiky, od 1.4.2020 hermeticky uzavíráme zařízení. Tímto opatřením bychom chtěli minimalizovat riziko zavlečení nákazy a jeho fatální důsledky pro naše klienty a ošetřující personál. Péči zajišťující personál bude po nezbytně nutnou dobu uvnitř zařízení, kde jsou mu vytvořeny podmínky pro příjemný život. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nás podporují, pečovatelkám, sestrám, vrchnímu bratrovi, úklidu i kuchařkám, za zvládání této situace. Dále bych chtěl poděkovat Nadaci Karel Komárek Family Foundation, která nám poskytla Nadační příspěvek 122 734 Kč na nákup ochranných prostředků. Dále bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří pro nás a naše klienty ušili a dodali látkové roušky. Konkrétně Junáku Kouřim, paní Nerudové, Charitě Kutná Hora a dalším dobrým duším. Bez Vaší pomoci bychom se neobešli – Děkujeme!!

Informace týkající se Vašich blízkých Vám podá službu konající sestra. Uvádím telefony na sesternu: 733 519 681, 321 784 201 email: sesterna@ghelp.cz.
Držte nám palce, ať vše ve zdraví a pohodě zvládneme.

Za tým G-HELP z.ú.

Radek Linhart, ředitel