Ghelp Menu

Bazální stimulace

V našem zařízení pracujeme s konceptem Bazální stimulace®. Do ošetřovatelské péče přenesla koncept v 80. letech 20. stol. prof Christel Biensteinová, zdravotní sestra. V současné době je koncept používán ve zdravotnických zařízeních, v pobytových sociálních zařízeních a v hospicové péči. V České republice koncept bazální stimulace představila PhDr. Karolína Friedlová, která se zasloužila o jeho prezentaci a zavedení do praxe. Koncept podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, vychází z uvědomění, že pohyb, vnímání a komunikace se navzájem ovlivňují. Hlavními cíli jsou poskytnout podporu a umožnit vnímání postiženým jedincům, tak aby mohl být navázán kontakt s okolím.

COVID 19 – aktualizace

Od 1.9.2020 je domov uzavřen a zrušeny veškeré návštěvy do odvolání.

 

Informace týkající se Vašich blízkých Vám podá službu konající sestra. Uvádím telefony na sesternu: 733 519 681, 321 784 201 email: sesterna@ghelp.cz.
Držte nám palce, ať vše ve zdraví a pohodě zvládneme.

Za tým G-HELP z.ú.

Radek Linhart, ředitel