Ghelp Menu

Smyslová aktivizace

V našem zařízení pracujeme s konceptem Smyslové aktivizace. Smyslová aktivizace je cílená aktivizace, která vychází z biografie a zaměřuje se na veškeré smysly člověka. Autorkou smyslové aktivizace je Lohre Wehner a v České republice je garantkou konceptu a ředitelkou Institutu Smyslové aktivizace Ing. Bc. Hana Vojtová. Základní pravidlo smyslové aktivizace zní „pomoz mi, abych to udělal sám“. Cílem je podporovat seniory v péči o vlastní osobu a o okolí. Oživit jim vzpomínky na to, co vše patří do jejich života.