Ghelp Menu

Zvýšení úhrad

Zvýšení úhrad za pobyt a stravu od 1. 2. 2024

Oznamujeme Vám, že se v novém roce změnila vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ohledně základních úhrad za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. V tomto zvýšení se zohledňuje růst cen potravin a enerií.

Sazba úhrad za pobyt a stravu za 1 kalendářní den činí:

bydlení    305,- Kč

    strava       255,- Kč     

  celkem:    560,- Kč