Ghelp Menu

Informace o službě

Jsme Domov se zvláštním režimem, jedná se o pobytovou službu s celoročním provozem, která je určena pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc a komplexní péči. Klienti této služby již nejsou schopni dalšího setrvání ve svém původním sociálním prostředí. Odlišnost Domovů se zvláštním režimem je ve vytvoření specifických podmínek zohledňujících zvláštní potřeby osob s duševními nemocemi. Řídíme se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina

Dle rozhodnutí úřadu Středočeského kraje, odboru sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 ods. 2 zákona č. 108/2006Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 19.10.2015 v souladu s § 82 ods. 2 zákona o soc. službách s a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o změně registrace soc. služeb č.j. 136022/2015/SOC/KUL/126 podané dne 9.10. 2015 žadatelem G-Help IČ : 27368921

Registrované služby: Druh služby: domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 3145373
Forma poskytování: pobytové
Kapacita: počet lůžek 67

Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním senioři (zaměření na demence, zejména Alzheimerovou chorobu).

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

Standardy kvality

Společnost G-HELP z.ú. má písemně zpracované STANDARDY KVALITY, které dodržuje a stále zlepšuje.

 • č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 • č. 2 – Ochrana práv klientů
 • č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu
 • č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby
 • č. 5 – Plánování a průběh služby IP
 • č. 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby
 • č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
 • č. 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby
 • č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců
 • č. 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 • č. 12 – Informovanost o poskytované sociální službě
 • č. 13 – Prostředí a podmínky
 • č. 14 – Nouzové a havarijní situace
 • č. 15 – Zvyšování kvality služeb

Vnitřní pravidla

 1. Etický kodex
 2. Návštěvní řád
 3. Domácí řád
 4. Restriktivní opatření

Ostatní standardy a vnitřní pravidla k nahlédnutí v kanceláři sociální  pracovnice a na sesterně.

COVID 19 – aktualizace

Vzhledem k vývoji situace COVID-19 v rámci České republiky, od 1.4.2020 hermeticky uzavíráme zařízení. Tímto opatřením bychom chtěli minimalizovat riziko zavlečení nákazy a jeho fatální důsledky pro naše klienty a ošetřující personál. Péči zajišťující personál bude po nezbytně nutnou dobu uvnitř zařízení, kde jsou mu vytvořeny podmínky pro příjemný život. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nás podporují, pečovatelkám, sestrám, vrchnímu bratrovi, úklidu i kuchařkám, za zvládání této situace. Dále bych chtěl poděkovat Nadaci Karel Komárek Family Foundation, která nám poskytla Nadační příspěvek 122 734 Kč na nákup ochranných prostředků. Dále bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří pro nás a naše klienty ušili a dodali látkové roušky. Konkrétně Junáku Kouřim, paní Nerudové, Charitě Kutná Hora a dalším dobrým duším. Bez Vaší pomoci bychom se neobešli – Děkujeme!!

Informace týkající se Vašich blízkých Vám podá službu konající sestra. Uvádím telefony na sesternu: 733 519 681, 321 784 201 email: sesterna@ghelp.cz.
Držte nám palce, ať vše ve zdraví a pohodě zvládneme.

Za tým G-HELP z.ú.

Radek Linhart, ředitel