Ghelp Menu

Jsme tu pro Vás

info@ghelp.cz
321 784 201

,,Síla stáří a zvyku je nesmírná – Marcus Tullius Cicero

,,Síla stáří a zvyku je nesmírná – Marcus Tullius Cicero

info@ghelp.cz
321 784 201

Naše poslání

Posláním naší sociální služby je poskytovat lidem prostor, ve kterém by našli důstojnou náhradu za svůj domov.

Celý článek

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů…

Celý článek

Individuální plánování

Každý klient má stanoveného klíčového pracovníka, který má za úkol spolu se sociální pracovnicí pomoci při formulování jeho potřeb a osobních cílů. Pokud klient není schopen své cíle formulovat pro těžké zdravotní…

Celý článek

O nás

Jsme domov se zvláštním režimem pro osoby s diagnózou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a různými formami demence. Pomáhat potřebným nás jednoduše baví.

Proč si vybrat náš Domov?

V oblasti poskytovatelů sociálních služeb jsme od roku 2007. Našim klientům nabízíme dlouholeté zkušenosti a praxi s péčí o osoby s demencí, o které se stará tým kvalifikovaných pracovníků, kteří se pravidelně školí a vzdělávají.

Poslání

Posláním naší sociální služby je poskytovat lidem prostor, ve kterém by našli důstojnou náhradu za svůj domov.

Cíle

Pomáhat lidem vytvořit náhradní domov, tak aby se cítili v bezpečí.

Pomáhat lidem žít důstojně poslední část svého života.

Pomáhat lidem důstojně zakončit svůj život.

Podpis smlouvy jinou osobou než zájemcem

  1. Zájemce je omezen svéprávnosti (dříve zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům). Smlouvu podepisuje opatrovník ustanovený soudem po předložení Listiny o ustanovení opatrovníka.
  2. Zájemce není s ohledem na svůj duševní stav schopen obsah smlouvy posoudit:
    Smlouvu uzavírá obecní úřad s rozšířenou působností.
    Pokud má zájemce osobu blízkou nebo žil s jinou osobou ve společné domácnosti alespoň 3 roky, doporučí se této osobě podat k soudu Návrh jmenování opatrovníka.
  3. Zájemce je schopen smlouvu podepsat, je schopen porozumět obsahu smlouvy, ale udělí k podpisu smlouvy plnou moc.

Hledáme dobrovolníky

– pojďte udělat dobrý skutek a obětovat trochu času pro dobrou věc.

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality ›

Nabídka volných míst

24. června, 2024

Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách

Celý popis pozice ›
Zobrazit všechny nabídky ›