Ghelp Menu

Jsme tu pro Vás

info@ghelp.cz
321 784 201

,,Síla stáří a zvyku je nesmírná – Marcus Tullius Cicero

,,Síla stáří a zvyku je nesmírná – Marcus Tullius Cicero

info@ghelp.cz
321 784 201

Naše poslání

Posláním G-Help z.ú. (dále jen Domov) je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-ošetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu…

Celý článek

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů…

Celý článek

Individuální plánování

Každý klient má stanoveného klíčového pracovníka, který má za úkol spolu se sociální pracovnicí pomoci při formulování jeho potřeb a osobních cílů. Pokud klient není schopen své cíle formulovat pro těžké zdravotní…

Celý článek

O nás

Jsme domov se zvláštním režimem pro osoby s diagnózou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a různými formami demence. Pomáhat potřebným nás jednoduše baví.

Proč si vybrat náš Domov?

V oblasti poskytovatelů sociálních služeb jsme od roku 2007. Našim klientům nabízíme dlouholeté zkušenosti a praxi s péčí o osoby s demencí, o které se stará tým kvalifikovaných pracovníků, kteří se pravidelně školí a vzdělávají.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem (dále Domova) pro klienty,  je sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb. Posláním Domova je podpora soběstačnosti klientů Domova a možnost prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Domov poskytuje služby těm klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle

Klient, který je spokojený v těchto oblastech:

Ubytování

Stravování

Poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb

  • Klient, který má vytvořené příjemné „domácí“ prostředí
  • Klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci
  • Klient, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří, a kterému poskytované sociální služby uchovají co nejdéle schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a aktivitě

Podpis smlouvy jinou osobou než zájemcem

  1. Zájemce je omezen svéprávnosti (dříve zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům). Smlouvu podepisuje opatrovník ustanovený soudem po předložení Listiny o ustanovení opatrovníka.
  2. Zájemce není s ohledem na svůj duševní stav schopen obsah smlouvy posoudit:
    Smlouvu uzavírá obecní úřad s rozšířenou působností.
    Pokud má zájemce osobu blízkou nebo žil s jinou osobou ve společné domácnosti alespoň 3 roky, doporučí se této osobě podat k soudu Návrh jmenování opatrovníka.
  3. Zájemce je schopen smlouvu podepsat, je schopen porozumět obsahu smlouvy, ale udělí k podpisu smlouvy plnou moc.

Hledáme dobrovolníky

– pojďte udělat dobrý skutek a obětovat trochu času pro dobrou věc. Popis najdete v PDF souboru

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality ›

Nabídka volných míst

21. března, 2023

Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách

Celý popis pozice ›
Zobrazit všechny nabídky ›